Kierownik budowy

Kierownik budowy

Realizujemy nie tylko swoje projekty budowlane. Na zlecenie firm i instytucji, jak i osób prywatnych pełnimy funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

  • Bezpośrednio sprawujemy kontrolę na budowie
  • Pilnujemy terminów oraz jakości wykonania poszczególnych etapów prac.
  • Zawsze stoimy po stronie inwestora i dbamy o to, by budynek ukończono terminowo, a zarazem by powstał on zgodnie z projektem, z zasadami sztuki budowlanej oraz wysokich standardów.

Dzięki doświadczeniu w projektowaniu oferujemy także pomoc w wypadku konieczności modyfikacji proponowanych rozwiązań na lepsze, efektywniejsze i bardziej ekonomiczne. Przy kierowaniu robotami używamy specjalistycznego oprogramowania do zarządzania projektami inwestycyjnymi, które umożliwia i wspiera dokładną kontrolę każdego etapu prac. Stosujemy także precyzyjne przyrządy dla rzetelnego określenia jakości wykonanych robót.

Jeżeli nadzór budowlany we Wrocławiu – to tylko ECA DESIGN.

ECA DESIGN – praktycy budownictwa